Gemeentelijke Diensten

Openbare plaatsen hebben allemaal regelmatig het vereiste onderhoud nodig, denk aan stedelijk groen, straatgroen, openbare speeltuinen en nog veel meer. Veel gemeenschapsdiensten worden buiten uitgevoerd, waardoor het werk onderhevig is aan de weersomstandigheden. Om deze reden ervaren medewerkers op deze afdelingen vaak problemen met (klets)natte werkkleding. Ook bouwvakkers, die constant zwaar materiaal tillen en vervoeren, hebben last van erg zweterige werkpakken, die natuurlijk nogal oncomfortabel zijn om te dragen tijdens de volgende dienst. Al met al kunnen gemeenten enorm profiteren van Pronomar’s droogoplossing met zowel sociale en financiële voordelen, aangezien de gezondheid en productiviteit zullen stijgen en er minder herhalingsaankopen van werkkleding nodig zijn, vanwege de langere levensduur van de goed gedroogde kleding.

Vooral de volgende segmenten kunnen profiteren van een duurzame droogoplossing:

 • Stadstuinbouw

 • Onderhoudsteams voor trein- en metro

 • Bouw

 • Werkteams voor nutsvoorzieningen (bijv. rioolreinigers)

 • Waterbedrijven

 • Treinstations

 • Waterzuiveringsinstallaties

 • Afvalinzameling

complete droogkameroplossing voor zware arbeidskledij

Openbare Groene Afdelingen

droogsystemen voor groendiensten en gemeenten

Alle gemeenten regelen het benodigde onderhoud voor hun stad als het om openbare ruimte gaat. Sommigen noemen deze afdelingen Public Green Departments (PGD’s). Zij voeren bijvoorbeeld de volgende taken uit: grasvelden en bermen maaien, straatranden en sloten opruimen, aanleg- en onderhoudswerken aan vijvers, bosbeheer en het onderhoud van begraafplaatsen en plantsoenen. Meerdere gemeenten hebben Pronomar al benaderd voor droogkamerapparatuur, omdat ze geen goede droogoplossing hadden die de werkkleding van hun werknemers binnen een redelijke tijd kon drogen.

Pronomar heeft haar droogsystemen al aan verschillende groendiensten in Europa geleverd om onder andere de volgende uitrustingen te drogen:

 • Jassen

 • Kettingzaagbroeken

 • Chaps

 • Handschoenen

 • Laarzen