Prestatiecontrole

Hoe kan het effect van de Merus waterbehandeling worden gemonitord?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het effect en de prestaties van de Merus waterbehandeling in industriële toepassingen te beoordelen. Afhankelijk van het probleem kunnen verschillende prestatie-indicatoren worden gebruikt voor een vergelijking van vóór en na. Met deze informatie kunt u besluiten wat de verdere procedure na uw demoperiode wordt, of besluiten om voor een langere periode de resultaten te monitoren.

Vergelijking van stroomsnelheden

Vaak is er al apparatuur om resultaten te monitoren aanwezig, waardoor het gemakkelijk is om de gegevens van voor en na de installatie van een behandeld en een onbehandeld systeem te vergelijken. Het hangt af van de toegang tot bepaalde gegevens en uw eigen voorkeuren voor een bepaalde methode. Als u bijvoorbeeld het debiet (stroomsnelheid) van de vloeistof in het verleden hebt bijgehouden, zou u gemakkelijk nu ook de invloed van de Merus waterbehandeling voor uw systeem kunnen meten. Om de waarden te vergelijken, zijn de gegevens van voorgaande tijden of die van een structureel identieke pijp/leiding vereist.

stroomsnelheid Merus ringen
stroomsnelheid van Merus technologie

In de grafiek ziet u de waarden van twee vergelijkbare systemen bij één bedrijf; beide krijgen dezelfde hoeveelheid water, resulterend in dezelfde problemen met vervuiling. De trendlijn in de eerste grafiek toont een afnemend debiet, vanwege de verkleinde pijpdiameter als gevolg van afzettingen aan de wanden van de leiding. De tweede grafiek toont een gestabiliseerde ontwikkeling met een redelijk stijgend debiet.

Observatie van energieverbruik

Het energieverbruik verklaart de efficiëntie van een systeem en is daarom een geschikte indicator om de effecten van de Merus waterbehandeling te controleren. Dit kan van essentieel belang zijn voor warmtewisselaars, maar ook voor andere toepassingen. Net als het debiet is een gegevensvergelijking van vóór en na de installatie nodig om de waarden te kunnen begrijpen en beoordelen.

brandstofverbruik Merus ringen

In de tabel ziet u de vergelijking van twee verwarmingscircuits. De ene wordt behandeld door de Merus technologie en de andere is in de oorspronkelijke staat gebleven. De gegevens zijn gedurende een periode van 7 maanden bijgehouden; vóór en na het installeren van de Merus ring.

Het onbehandelde verwarmingscircuit vertoont een verlaagd rendement, terwijl het behandelde verwarmingscircuit in feite een verbeterde efficiëntie vertoont. In dit geval is de gasbesparing meer dan 30.000 m3.