Koolwaterstoffen

Ruwe olie bestaat in veel gevallen uit een mix van koolwaterstoffen en water. De Merus technologie behandelt het water in de ruwe olie met succes.

Onbehandelde ruwe olie is vaak niet alleen zeer agressief, maar het bevat ook grote hoeveelheden paraffine. Deze en andere ongewenste inhoudsstoffen gedragen zich enigszins vergelijkbaar met kalkaanslag in waterleidingen. De substanties hechten zich aan de oppervlakten en zullen chemisch of thermisch moeten worden verwijderd. Merus zorgt ervoor dat paraffine wax in de olie langer in oplossing blijft. Hierdoor worden de intervallen tussen onderhoudsbeurten verlengd, wat de klant veel operationele kosten scheelt.

Ruwe olie bevat tevens agressieve stoffen die leidingen en metalen laten corroderen. De Merus waterbehandeling kan deze corrosie vertragen of zelfs stoppen. Echter, vooraf zal er eerst onderzoek moeten worden gedaan om de kans op succes in te schatten. Neem contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen!

watertechnologie ter voorkoming van koolwaterstoffen