Een leidende factor in de hedendaagse levensmiddelenindustrie is hygiëne. Er worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd om besmettingsrisico’s tijdens de productieprocessen van voedingsmiddelen te minimaliseren. Ook worden er aan de werkkleding strenge eisen gesteld. Om de hygiëne binnen productiefaciliteiten te waarborgen en de kans op besmetting in te dammen, is het zaak dat werknemers in schone kleding werken.

Een andere belangrijke trend in de levensmiddelenindustrie is de toenemende investering in de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Het is een bedrijfstak waar veel op koude of vochtige plekken wordt gewerkt en dit vraagt om de nodige maatregelen. Zo treffen werkgevers in bijvoorbeeld de Nederlandse vriesindustrie vaak regelingen met hun werknemers door bijvoorbeeld het bieden van een koudetoeslag, of worden hun werkzaamheden afgewisseld met werk op warmere plekken. Het werken in vrieskleding en in gevarieerde temperaturen heeft tot gevolg dat de werkkleding vochtig wordt door condensvorming of transpiratie. Het is daarom van belang deze kleding te drogen als men de werknemers een comfortabele en hygiënische werkplek wil bieden.

Het Nederlandse bedrijf Pronomar biedt met haar droogsystemen al geruime tijd droogoplossingen voor de werkkleding in deze industrie. Een grote hoeveelheid verwarmde lucht wordt door roestvrijstalen hangers gecirculeerd en direct de kleding ingeblazen. Deze interne droging zorgt ervoor dat kleding zoals (diepvries)broeken, jassen, spuitkleding, laarzen en handschoenen binnen korte tijd worden gedroogd. Deze snelle en interne droging heeft als resultaat dat de leefomgeving van bacteriën, die zich normaliter graag op vochtige plekken bevinden, wordt weggenomen. Hierdoor wordt de gezondheid en het comfort van de werknemer geoptimaliseerd, de kans op besmetting geminimaliseerd en de levensduur van de werkkleding verlengd.

Verschillende partijen binnen de levensmiddelenindustrie hebben de droogsystemen van Pronomar al geïmplementeerd. Zo gebruiken verschillende nationale en internationale organisaties als SPAR, Westmalle, Mora en Parlevliet & Van der Plas de systemen om hun werknemers in de distributiecentra en vrieshuizen comfortabel en gezond te houden. Ook vis- en vleesverwerkers maken intensief gebruik van de drogers door de spuitpakken en kaplaarzen te drogen na hun dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.

Pronomar hoopt met haar energie-efficiënte drogers de werkomstandigheden in de levensmiddelenindustrie te verbeteren en het makkelijker te maken voor bedrijven om hun kostbare kleding op een snelle en hygiënische manier te drogen.