Baggerwerkzaamheden

Schepen die voor baggerwerkzaamheden worden gebruikt zijn voornamelijk betrokken bij operaties om onderwaterpaden vrij te maken voor andere schepen. Dit betekent dat er voldoende ruimte wordt gecreëerd om bijvoorbeeld bruggen en dammen te bouwen. Als gevolg van deze baggerwerkzaamheden ondervinden de baggerschepen meestal problemen met de manier waarop ze om moeten gaan met de grote hoeveelheden water. Dat is de reden waarom de Merus technologie vaak wordt aangeboden aan sleephopperzuigers, om kalkaanslag, corrosie en biologische problemen in de waterleidingen en watervoerende systemen te voorkomen.

De Merus ring kan worden geïnstalleerd op de hydrofoor, vacuüm-sanitaire installatie, boiler/warmwatertoestel, watertoevoerleidingafscheider, verdamper, ballastwater en hoofdzeewaterleidingen. Als gevolg van de installatie van deze innovatieve en duurzame oplossing, wordt de levensduur van de leidingen, boilers, tanks, etc. verlengd. Bovendien wordt een grote hoeveelheid tijd voor service en onderhoud bespaard, evenals een grote hoeveelheid geld.

watertechnologie behandeling voor zeewaterlijnen
Pronomar Merus waterbehandeling voor schepen
Merus watertechnologie om biofouling in leidingen te voorkomen

Koninklijke Boskalis Westminster NV

Boskalis, de toonaangevende bagger- en offshore aannemer, maakt dankbaar gebruik van de Merus waterbehandeling. Zo zijn er al 18 schepen van Boskalis met de Merus technologie uitgerust, zoals de TSHD’s Willem van Oranje, Oranje, Crestway, Gateway, Prins der Nederlanden en de Beachway. Zo is er bijvoorbeeld een 14-inch Merus ring om de hoofdzeewaterleiding van de TSHD Medway geïnstalleerd om problemen met kalkaanslag en elke vorm van microbiologische aangroei te voorkomen, wat bijzonder problematische vormen aan kan nemen, vooral langs de kustlijn.

Merus ringen voor Prins der Nederlanden
Pronomar Merus watertechnologie voor Beachway